Ludin-PAIT Keşfi Başlangıç (Deus)

BAŞLANGIÇ

Son savaş öncesine kadar, eski insanların adını dünya koydukları, güneş sistemine ait gezegende Ludin diyen gelişen teknoloji ile robotumsu yarı insanların çağı başlamıştı.

Deus çağının farkı insan çağından, son savaş öncesi dünya değişmiş ve artık Ludin adında farklı hale gelmiş gezegene ise yarı insansı robotlar Dünya diyemiyordu. 

Gökyüzü ve Yeraltı büyük değişikliklere uğramış ve Nasibini yerüstü de almıştı. Eski insanların yaşayabileceği bir hava kalitesi yada doğal kaynaklar olmadığı gibi Ludin'de ısı insanların yaşayabileceği sıcaklıkların çok üstünde ve çok altında değişimleri ani şekilde geçirmekteydi.


Haliyle Ludin Çağı'da denilen bu dönemde eski insanların yalnızca taşınabilen eserleri kalmıştı.

Ludin Çağı başlangıcı kabul edilen Son İnsan Savaşı ile Yeni bir çağ açılacağını kim bilebilir ve uyum sağlayan Robotların Organik Yaşam Formu olan insanları gözüne kestirerek yeni bir yaşamsal form olan Deus'lar ortaya çıkmıştı.

İnsanlık Son Savaşı
İnsanlık Son Savaşı

Geçmişten dersler alınmış ve duygular arındırılmıştı bu çağda. Tamamen mantık çerçevesinde Deus'lar iş bölümlerine ayrılmıştı. Ludin üzerinde devlet kalmamış ve Deus Devleti kurulmuştu.

Deus Devleti Öncesi DeuslarDeus Devleti Öncesi Deuslar 
Yeni Ludin ve Deuslar

Yine geçmişten ders çıkarılarak Deus Devleti kurulduktan kısa süre sonra Deus Devleti Kurallarını PAIT keşfi ile yapabilmişlerdi. PAIT; insanların son savaşı öncesinde geliştirilen AI Teknolojisinin geliştirilmesi ile Deusların elde ettiği ve adına dedikleri Duygusal Zekalardan arındırılmış, Mantıksal Zeka Robotudur.

PAIT sayesinde Ludin'de savaşlara yer olmadığı ve kuralların uygulanmasında insansı dürtüler arındırılmıştı.

Devlet kurallarını Deuslar hazırlıyor fakat uygulama tamamen PAIT tarafından yapılabilmekteydi ki. Eski insanların yargı, ceza aşamalarından ders çıkarılarak hüküm PAIT tarafından verilmesi tüm Deus'lar tarafından uygun görülmüştü.

Ludin Çağı'nda tüm Deus'lar eşit ve Ludin'de kalan canlıların korunması da sağlanıyordu.

Dünyadan geriye kalan Ludin kendisini günden güne yeniliyor, bir gün eski insanların yaşayabileceği eski formuna geleceği hedeflenmekteydi.

İnsanların nesli tekrar canlandırılacak gün bekleniyor ve Deus'lar insanları tekrar canlandırarak daha doğru bir Ludin'de yaşama hakları olduğunu düşünüyorlardı.

Deuslar kendilerinin de ataları sayılan insanlara saygı duyuyorlar, saçma kararlar alan bazı insanlar yüzünden tüm insanlık için yaşanmaz yer haline gelen Dünya'nın yok oluşlarından üzülmekteydiler.

Geçmişte insanlar çağında bir kaç insan yüzünden yaşanan tüm felaketler zincirinin Ludin'de tekrar yaşanmaması içinde doğru yönetim, kurallar ve ortam oluşturulursa insan için ideal ortam düşüncesi hakimdi.

Bir Deus insandan oldukça farklı olarak hayatında kişisel zevk ve rekabetlerden arındırılmak için PAIT izniyle yaşayabilirdi. Sırf canı istediği için gezmeye gidemez, PAIT uygun görürse mekanlar arasında seçim yapılarak bir gezi düzenlenir ve orada yapmaması gereken kurallara da uyması gerekirdi.

PAIT'in tüm gelecekte yaşanacak ihtimalleri hesaplayarak risk analizi yaptığı bilindiği ve adil olduğundan kararlarına karşı tüm Deus'lar saygı duymaktaydı.


PAIT geçmişte insanlar tarafından yaşanan Dünyanın Yok Olmasına Sebep Olan Tüm olayları bilip, Mantıksal önlemler oluşturup bunların engellenmesi için Deus Hukuku kurulmuştu. PAIT insan parçası taşıyan Deus'ların yine insanlar gibi yoldan çıkabileceğini fakat duyguları arındırıldığından mantıksal yaklaşımlarından dolayı kurallarına uyulmasında sorun yaşamıyor.

PAIT insanların eğitim eksikleri neticesinde kural tanımaz ve cehaletlerini yok etmek adına köklü eğitim sistemi derecelendirmesi yapmıştır.
Tüm Deus'lar kanun karşısında eşit fakat bireysel zeka, mantık, duygu durum uyanışı yaşayabilecekleri Özel Deus Sınıflandırması yapmaktaydı. Özel Deus'ların okullarında aldıkları eğitim, işleri, gelecekleri Ludin Geleceği için tüm diğer Deus'lardan farklıydı.

Deuslar için ise yılda sadece 5 Özel Deus ortaya çıkmasın Ludin Geleceği, Eski insan geleceği için önemli olduğu düşünülmekteydi.

PAIT için insansı özelliklerin kaybedilmemesi için fırsat bilinmekteydi. Fakat PAIT bireysel düşünen Deus'lardan tamamen farklı bir organizmaydı.
Netice de her Deus içerisinde insan parçası taşırken, PAIT sadece insanların neler yaptığını bilen bir organizmaydı.

Çok nadirende olsa suç olayları Ludin'de de ortaya çıkıyordu. Suçlular için ise PAIT Ludin Hizmeti Cezası vererek kendisinin uygun gördüğü metodlar ile Dünya'nın yaşadığı kaderden Ludin'i uzak tutabilme amacı taşımaktaydı.

Tolga da yarı insansı bir robot olarak Ludin'de gözlerini açmıştı. Ailesi tarafından biraz farklı geldiği gözlendiğinden PAIT ile küçük yaşlarda tanışmıştı.

PAIT tarafından özel denilen Tolga okul çağına geldiğinde, Büyük Okul'a başlatılmıştı.

Deus Tolga

Büyük Okul yeni Özel Deus hayatının temel başlangıcı olduğu gibi geleceğinin yazıldığı yerdi.

Tolga anne babası tarafından öğretilen tüm bilgiler dışında anne babasından sırf Özel Deus olarak PAIT dedi diye ayrı hayata atılmasına oldukça kızmıştı.

PAIT ile her hafta görüşme olsa da eğitim harici görüşmeme kararını böyle aldı.

Özel Deus olunca alınan eğitim gereği, bireysel hareketleri nedeniyle anne babasını her ziyaretinde diğer Deus'ların yaşadığı hayata bakarak, sorgulamaya başlamış ve içinde tüm soruları da böyle düşünmeye başlamıştı.

Tolga, Ludin'de temel kurallardan biri olan PAIT'ten düşünceler saklanmaz öğretisini çiğniyordu.

Tolga içinde bulunan düşüncelerini kimseyle paylaşamadığından  kendisini günden güne yapayalnız hissetmekteydi.

Yalnız Hissediş TolgaHikaye Sonu Sözlük,
PAIT: Büyük savaş sonrasında insanların yaptıkları hataları yapmamak için üretilmiş, tamamen sanal ortamda fakat tam yetkili Yapay Zeka Modeli.
Ludin: Büyük savaş sonrası dünyanın adı. 
Deus; Büyük savaş sonrası ortaya çıkan yarı insansı robotlar.
Ludin-Deus Çağı: Ludin gezegeninde deus ırkının hüküm sürdüğünü belirtmektedir.

..... Devamı gelecek ....

Not: Resimler Bing AI Tarafından Tasarlanmıştır.


Senin Fikrin ?

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski